Timmerdorp Castricum TiDoCa
Timmerdorp 2022 is van 22 tot en met 26 augustus 2022

Corona

Ondanks de verscherpte Corona-regelgeving kan het Timmerdorp doorgaan. Wel zijn er een aantal aanpassingen nodig om dit mogelijk te maken. Gezien er regelmatig aanpassingen zijn aan de regelgeving wordt er continu gekeken naar wat de eventuele aanpassingen betekenen voor het Timmerdorp. Op deze pagina vindt u de laatste status omtrent Corona en het Timmerdorp.

Deze pagina is als laatste geüpdate op 31-07-2021.

Testen voor toegang
Omdat wij een vergunningsplichtig evenement zijn moeten wij voldoen aan de maatregelen vanuit de overheid. Tijdens het Timmerdorp is het niet altijd mogelijk om 1.5 meter afstand te houden. Dit betekent ook dat deelnemers van 13 jaar en ouder dagelijks via Testen voor Toegang moeten aantonen negatief getest te zijn of volledig gevaccineerd te zijn (de tests zijn volgens de huidige regels namelijk maar 24 uur geldig).

Minder deelnemers
Er zullen dit jaar 150 deelnemers meedoen in plaats van de gebruikelijke 225 deelnemers.

Stempelactiviteiten
Zonder de bijdrage van de ouders in de vorm van stempelactiviteiten kan het Timmerdorp niet georganiseerd worden. Wij willen iedereen die een stempelactiviteit komt uitvoeren met klem verzoeken een zelftest te doen voordat u naar uw stempelactiviteit komt, ook als u gevaccineerd bent. Als de vrijwilligers of het bestuur besmet raakt tijdens de voorbereidingen kan dit er voor zorgen dat het evenement alsnog geannuleerd wordt. Mocht u positief getest zijn neem dan contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken. Bij alle activiteiten zal 1,5 meter afstand mogelijk zijn. Dit vergt echter wel af en toe geduld. Het kan zijn dat de activiteiten hierdoor wat uit zullen lopen.

De timmerweek
De timmerweek zal er ook anders uit komen te zien. De belangrijkste aanpassing is dat het slopen van de hutten op vrijdagochtend al zal gaan gebeuren. Per hut moet er 1 ouder aanwezig zijn. Deze zal het slopen voornamelijk zelf doen. De deelnemers zullen zoveel mogelijk het hout verplaatsen. De ouder zal binnen een straal van 1 meter bij de hut blijven. Op deze manier is er zo min mogelijk contact nodig. De leiding zal waar mogelijk assisteren en ondersteunen. Mogelijk kost het slopen hierdoor langer. De deelnemers en helpende ouders verlaten pas het terrein als alle hutten gesloopt zijn en het hout is opgeruimd.

Ouders niet welkom op het veld
In tegenstelling tot andere jaren zijn ouders dit jaar tijdens de timmerweek niet welkom op het Timmerdorp-terrein. Alleen deelnemers en vrijwilligers worden toegestaan. Uitzondering hierop zijn ouders die een stempelactiviteit komen uitvoeren. Er is een vaste ingang en een vaste uitgang van het terrein. Op vrijdag met de sloop is er een uitzondering, lees hieronder verder. U bent in de avond welkom om een rondje over het terrein te lopen. Wij vragen u hierbij wel afstand te bewaren en de hutten niet te betreden.

Corona-regels

  • Bij ziekte van de deelnemer of directe omgeving: blijft thuis. Blijf ook bij twijfel thuis. Wij vragen u in deze situatie contact op te nemen met ons.
  • Er zijn aparte in- en uitgangen op het terrein.
  • Deelnemers hoeven na toegang geen afstand te houden van elkaar en van de leiding.
  • Ouders zijn overdag niet welkom op het Timmerdorp terrein, tenzij er een stempelactiviteit uitgevoerd moet worden.
  • Bij een stempelactiviteit houdt u 1,5 meter afstand van de vrijwilligers en het bestuur.