Timmerdorp Castricum TiDoCa
Timmerdorp 2023 is van 28 augustus tot en met 1 september 2023

Risico's bij deelname aan het Timmerdorp

Voordat uw kind deel mag nemen aan het Timmerdorp wordt u op zondag bij het ophalen van de deelnamersband(en) gevraagd om twee handtekeningen te zetten.

De eerste handtekening is een voorwaarde voor deelname:
“Deelname aan het Timmerdorp geschiedt voor eigen risico. De organisatie, noch leiding zijn aansprakelijk voor (ernstig) lichamelijk letsel, overlijden, schade aan of zoekraken van eigendommen van deelnemers. Door deelname van hun kinderen verklaren de ouders of verzorgers bekend te zijn met deze bepaling en vrijwaren zij de organisatie en leiding van elke aansprakelijkheid in deze. Tevens geldt deze handtekening als bewijs van uitgifte van de deelnemersband.”

Wat zijn de risico’s?
Het Timmerdorp is niet vrij van risico’s. Op het Timmerdorp zijn ernstige of fatale ongevallen niet uitgesloten. Denk hierbij onder andere aan een val van hoogte of voorwerpen die van hoogte vallen. Ondanks het toezicht is een ongeluk niet uitgesloten. Door te tekenen accepteert u deze en alle andere niet beschreven risico’s.

De tweede handtekening is optioneel:
“Door middel van deze handtekening verleent de ouder of verzorger toestemming voor het plaatsen van foto’s en film materiaal op de internet pagina’s van stichting TiDoCa waarop de deelnemer herkenbaar is.”