Timmerdorp Castricum TiDoCa
Timmerdorp gaat door van 16 tot en met 20 augustus 2021

Gaten boren/palen zetten

Wij willen u vragen bij aankomst op het timmerdorp terrein te melden bij de Regelkeet.

De palen dienen als basis voor elke hut. Nadat u zich gemeld heeft gaat u naar de plek waar begonnen wordt met het boren van de gaten. Met twee personen worden de gaten geboord, met behulp van een motorboor. Vier personen zijn aanwezig om het matenframe te (ver)plaatsen (de palen worden op een vaste afstand van elkaar geplaatst) en de palen in de gaten te plaatsen.

Samengevat:
- Melden bij de Regelkeet.
- Neem handschoenen mee.
- Kom a.u.b. op tijd!